Gå till innehåll
Gävle Ryttarsällskap
Gävle Ryttarsällskap

Funktionärer

Att arrangera tävling är en viktig inkomstkälla för klubben. Det hjälper oss att hålla kostnaderna nere och fortsätta vara konkurrenskraftiga.

Tävlingsarrangemang är nästan uteslutande ideelt arbete. Det behövs funktionärer som både har mycker erfarenhet, men även de som vill lära sig mer och känna sig delaktig i sin förening.

Vill du vara delaktig? Läs vad varje funktionärspost innebär!

Banbyggare – Ritar och planerar banorna. Är ofta anlitad.

Banchef - Har ansvar inne på tävlingsbanan, ser till att banpersonalen är på rätt ställe och att alla hinder byggs upp precis som dom ska vara. För att vara banchef bör du ha mycket god erfarenhet av tävling.

Banpersonal - Inne på tävlingsbanan, bygger upp rivna hinder, preparerar underlag vid behov. 15 år eller god erfarenhet av tävling.

Dator- Har hand om tidtagningen, sitter i domartornet. För att sitta vad dator bör du ha mycket god erfarenhet av tävling samt kunna hålla fokus under en längre period.

Domare – Dömer ritten (ger poäng vid dressyrtävling) och kontrollerar att ryttarna följer TR. Är ofta anlitad.

Tidtagare – Tar manuell tid utifall datorn inte skulle fungera. 15 år eller god erfarenhet av tävling.

Domarsekreterare / skriva - skriver protokoll, sitter bredvid domaren. Fyller i resultat och på dressyrtävlingar även domarens kommentarer. Minst 15 år och god erfarenhet av tävling.

Flaggare - Flaggar vid start och mål, så att den som tar tid kan se bra. Flaggare behövas bara när start/mål står så att det är svårt för domartornet att se. Detta är en bra post för dig som vill lära dig att vara funktionär.

Framhoppningspersonal - Står på framhoppningen och ser till att ingen bryter mot regler, mockar, hjälper till att bygga upp hinder och höja och sänka hinder. 15 år eller god erfarenhet av tävling.

Grill – Grillar hamburgare och säljer ute vid utebanan

In och utsläpp/Ringmaster - släpper in och ut ekipagen från banan. Perfekt för dig som är lite yngre och vill börja hjälpa till på tävling.

Kafeteriapersonal - står i kassan och brer mackor, serverar dagens lunch osv. Perfekt för dig som vill börja hjälpa till på tävling.

Parkeringsvakt - Hjälper till och visar vart personbilar, transporter och lastbilar ska parkera. Perfekt för dig som vill börja hjälpa till på tävling. 

Städning - Städar toaletter, plockar skräp och ser till att anläggningen är i fint skick

Sjukvårdare - För att vara sjukvårdare måste du minst ha HLR-utbildning. Men vi ser gärna att du är sjukvårdutbildad. Du rör dig mellan tävlingbanan och framridnigen.

Tävlingsledare - Planerar tävlingen, ser till att allt fungerar och att alla är på rätt plats. Ansvarig för funktionärer.

Överdomare - Har övergripande kontroll över tävlingen, kontrollerar att ryttare följer TR även utanför banan. Är oftas anlitad.

Springare ( dressyr) - Hämtar protokoll från domaren efter avslutad ritt och ger till poängräknarna. Perfekt för dig som är yngre och vill börja hjälpa till.

Poängräknare ( dressyr) - Räknar samman poängen och procenten på protokollet med hjälp av miniräknare. Perfekt om du vill börja hjälpa till på tävling!

(Foto: Jonas Sundblom)

Publicerad: 2023-01-03

Senast uppdaterad: 2023-01-05

Författare: lovisacarlsson123@gmail.com

Sponsorer

Besöksadress

Lerviksvägen 42
806 47 Gävle

Postadress

Lerviksvägen 42
806 47 Gävle

Kontakta oss

026-102033
kansliet@grs.nu