Gå till innehåll
Gävle Ryttarsällskap
Gävle Ryttarsällskap

Årsmöte 2023!

Välkomna att närvara och delta på klubbens årsmöte. Måndag den 20 februari Klockan 19.00 i caféterian

Kallelse till årsmöte

Välkomna att närvara och delta på klubbens årsmöte.

Måndag den 20 februari Klockan 19.00 i caféterian

På dagordningen:

- Sedvanliga årsmötesärenden som val av styrelse, revisorer och valberedning

- Möjlighet att ställa frågor (dessa ska ha inkommit styrelsen skriftligen senast den 30 januari

- maila till anna.utterberg@bredband.net)

Valberedningens förslag samt handlingar i beslutsärenden finns att tillgå på Lovisas kontor från och med den 13 februari.

Kom och delta i beslutsprocessen, ta del av informationen och ställ frågor om verksamheten!

Publicerad: 2023-01-22

Senast uppdaterad: 2023-01-22

Författare: lovisacarlsson123@gmail.com

Sponsorer

Besöksadress

Lerviksvägen 42
806 47 Gävle

Postadress

Lerviksvägen 42
806 47 Gävle

Kontakta oss

026-102033
kansliet@grs.nu